Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace činností v družině

ORGANIZACE VÝCHOVNÝCH ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

7:00 - 7:40 RANNÍ DRUŽINA

 • odpočinek na koberci, četba časopisů, knih, stolní hry
 • kontrola přípravy na vyučování

10:55 - 11:50 REKREAČNÍ ČINNOST

 • program pro děti s krátkou výukou – pobyt na školním hřišti
 • vyprávění, pohybové hry a  relaxační hry na koberci

11:50 – 12:00 Odchod do školní šatny, jídelny

 

11:10 – 11:30 OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ – děti s odpolední výukou

12:00 – 12:45 OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ – děti bez odpolední výuky

 • osobní hygiena dětí, kultura stolování

12:45 – 13:30 REKREAČNÍ ČINNOST

 • relaxování na koberci – uvolňování svalů, povídání s dětmi, četba z knih
 • dělení dětí do učeben dle zájmu a organizačních možností

13:30 – 15:30 ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

 • výtvarná – organizovaná v PRACOVNĚ
 • výtvarná – individuální dle vlastní představy v HERNĚ
 • hudební - zpěv písní, poslech,rytmika, využití Orfových nástrojů
 • sportovní – cvičení a hry na koberci nebo na školním hřišti
 • přírodovědná – ochrana přírody a životního prostředí , nauka o zvířatech a rostlinách
 • dramatická – dramatizace pohádek, her, recitace
 • polyfunkční stavebnice
 • stolní hry
 • hry s hračkami
 • jiné praktické činnosti: seznámení s praktikami vaření, práce se dřevem a přírodními materiály, práce s vlnou, …

SPOLEČENSKÁ ČINNOST

 • společensko vědní – studování encyklopedií, kvízy, hlavolamy, testy, křížovky
 • společné akce dětí: slavnosti, výstavy, karneval, pozvánka maňáskového divadla do ŠD, návštěva kulturních zařízení, hodnocení – hezkého chování, aktivit, …

15:30 – 16:30 VOLNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

 • stolní hry, hračky, stavebnice, individuální hry

16:30 – 17:00 SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÁ

 • úklid prostor ŠD, třídění odpadu , aktuální výzdoba prostorů